E-Mail:
office@cleanworldenergy.com.pl
Telefon:
+48 (22) 307 32 66
Adres:
Clean World Energy Sp. z o.o., 02-968 Warszawa ul. Przyczółkowa 100

Zastosowanie

Zastosowanie

Zamiana odpadów w energię elektryczną i ciepło. Zintegrowana instalacja, rozwiązująca w sposób kompleksowy problem utylizacji odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, RDF-u oraz ustabilizowanego osadu ściekowego - dla danego terenu, gminy, województwa.

Więcej...

Technologia

Technologia

Program budowy szeregu zakładów kompleksowego przerobu i utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów. Proponowany projekt opiera się na wielokrotnie sprawdzonych i działających z sukcesem w wielu miejscach na świecie technologiach, które są zintegrowane w jedną linię technologiczną.

Więcej...

Przepisy prawne

Przepisy prawne

Dział jest w trakcie przygotowań.

Więcej...